معرفی

 
 

"مرکز خدمات آزمایشگاهی" دانشگاه صنعتی شریف با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف پایه­ گذاری شده است و زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است. عمده فعالیت­ های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه­ های پیشرفته و استفاده از توان مشاوره­ای افراد متخصص در زمینه نیازهای توسعه علم و فناوری متمرکز است.

این مرکز امیدوار است با به اشتراک گذاشتن ظرفیت­ های آزمایشگاهی دانشگاه در حوزه­ های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص و دانش ­فنی و استفاده بهینه از این ظرفیت ها بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان چه در داخل دانشگاه و چه در دانشگاه­ های دیگر، مراکز پژوهشی و صنایع کشور فراهم آورد.

متمرکزسازی و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مورد نیاز رشته های مختلف

✅  تسهیل فرایند خدمات میان آزمایشگاهی

✅ یکسان سازی فرایند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

✅  حمایت از آزمایشگاه های دانشگاه با کمک در تامین و تربیت نیروی متخصص و نیز گسترش، به روز رسانی و نگهداری تجهیزات

✅  تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه

✅ استفاده بهینه و غیرانحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی ارزشمند کشور

✅  انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی

 
 

اهداف

کاتالوگ

 
 

دارای گواهینامه ایزو 17025 تحت عنوان الزامات عمومی برای تأیید صلاحیت آزمایشگاه­های آزمون و کالیبراسیون

این گواهینامه در حال حاضر 9 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون (7 آزمایشگاه مقیم در مرکز و 2 آزمایشگاه همکار، آزمایشگاه آب و فاضلاب در انستیتو آب و انرژی، و آزمایشگاه مخابرات سیار در دانشکده برق) و جمعاً 92 آزمون در حوزه های مختلف و 4 کالیبراسیون در حوزه اندازه گیری گازها را در برمیگیرد.

 
 

گواهی ایزو 17025