شماره: 75
2020/06/10 - 07:58
اطلاعیه ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی

در ادامه تمدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، از تاریخ شنبه 10 خرداد تا اطلاع بعدی، ساعت کاری مرکز خدمات آزمایشگاهی از ساعت 8 تا 14:30 است.

حق انتشار محفوظ است ©