1401/04/06

تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی در روز برگزاری آزمون کنکور سراسری

با توجه به برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه صنعتی شریف از روز چهارشنبه 8 تیرماه تا شنبه 11 تیرماه 1401، مرکز خدمات آزمایشگاهی در این روزها تعطیل است.