معرفی

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف پایه­‌گذاری شده است و زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است. عمده فعالیت­‌های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه­‌های پیشرفته و استفاده از توان مشاورهای افراد متخصص در زمینه نیازهای توسعه علم و فناوری متمرکز است.

این مرکز امیدوار است با به اشتراک گذاشتن ظرفیت­‌های آزمایشگاهی دانشگاه در حوزه­‌های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص و دانش ­فنی و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان چه در داخل دانشگاه و چه در دانشگاه­‌های دیگر، مراکز پژوهشی و صنایع کشور فراهم آورد.