1401/05/08

تعطیلی مرکز خدمات آزمایشگاهی در هفته سوم مرداد 1401

به استحضار می رساند مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف از روز شنبه 15 مردادماه تا جمعه 21 مردادماه 1401، تعطیل است.