سامانه جدید مدیریت خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی گردید

همکاری های متقابل با مراکز خارج از دانشگاه

مرکز خدمات آزمایشگاهی در راستای اهداف مجموعه و با توجه به اهمیت ارتباط و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاهی تخصصی، قراردادهایی را با مراکز و دانشگاه های مختلف، به شرح زیر منعقد نموده است که بر این اساس دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از تخفیف هایی در خدمات آزمایشگاهی آن مرکز برخوردار خواهند شد:

مرکز پژوهش متالوژی رازی

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بنیاد علوم کاربردی رازی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شرکت خاتم پلیمر

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه شیراز

شرکت آرا کاوش پژوه

دانشگاه دامغان

شرکت سیالات حفاری پارس

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاههای اتمی

شرکت بیم گستر تابان

دانشگاه آزاد اسلامی